Podniková kultúra

Kurz na míru

Základní info

Ciele:

* vedieť definovať pojem firemná kultúra a poznať klasifikáciu firemnej kultúry
* poznať typy kultúr a ich zamerania,
* vedieť zvážiť možnosť výberu a uplatňovania vhodného typu pre svoju firmu.

Podniková kultúra

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.