Podniková kultura a firemní komunikace

Kurz na míru

Základní info

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - PROGRAMY NA KLÍČ
Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby.

Metody výuky:
* výklad
* individuální a skupinová práce
* moderovaná diskuse
* případové studie
* simulace
* rolové hry
* pořízení a vyhodnocení videozáznamů
* testování, dotazníky
* používání výcvikových videoprogramů
* písemné materiály.

Významným předpokladem dosažení cílů vzdělávání je profesionalita lektorů, jejich znalosti a praktické zkušenosti, jejich informovanost o vzdělávacích potřebách klienta, cílech kurzu a účastnících.

PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE
* Kvalifikace lidí, jejich odborné, individuální a sociální kompetence představují souhrn předpokladů k pracovnímu výkonu. V souvislosti s kompetencemi jsou vymezovány znalosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti a postoje jako předpoklady úspěšnosti pro určité pracovní pozice.
* Při identifikaci potřeb v oblasti sociálně psychologických a manažerských dovedností lze vycházet ze standardně žádoucích kompetencí.
* Kurzy sledují rozvoj osobnostního potenciálu účastníků, rozšíření profesních kompetencí v daných oblastech, doplnění či prohloubení znalostí a získání či posílení dovedností v průběhu tréninků.
* Výuka se řídí konkrétními podmínkami Vaší firmy. Účastníci řeší případy z každodenní praxe.

INTERAKTIVNÍ PŘÍSTUP
Kurzy jsou dynamické a interaktivní (poznatky jsou předávány interaktivní formou), zaměřené na praktické zvládnutí technik a metod, orientované na praxi. Účastníci opakováním situací, řešením problémů, vlastní aktivitou a iniciativou v interaktivních metodách získávají konkrétní dovednosti.

FLEXIBILITA
Reagujeme na aktuální potřeby účastníků v průběhu kurzu. Zpětná vazba je základním stavebním kamenem. Lektor je v roli kouče, který předává nové poznatky, ale především diskutuje, řeší individuální potřeby účastníků, zprostředkovává nové pohledy na situace a jejich dosavadní řešení.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
V průběhu programu i na jeho konci monitorujeme efektivitu programu. Jsme v kontaktu se zadavatelem a pravidelně informujeme o výsledcích.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ
Kurz zajistíme ve vlastních prostorách v Praze.
Kurz zajistíme v místě podle požadavků klienta ( ve firmě, v rekreačním a školicím zařízení ... )

Podniková kultura a firemní komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.