Podnikatel-manager se základy účetnictví a daňové legislativy

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro začínající, stávající i budoucí podnikatele a jde o rozšířenou verzi rekvalifikačního kurzu ŘÍZENÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU.

Ekonomická část kurzu je prohloubena a rozšířena o základní orientaci v soustavách účetnictví (JÚ, PÚ) a daňové legislativy.

Výuka je vedena jak klasickými formami (přednášky, semináře, cvičení, výpočty příkladů...), tak formou participační výuky. Ta je velmi efektivní, neboť posluchač je maximálně zapojen do procesu získávání vědomostí, znalostí a dovedností, proto je také u posluchačů oblíbená.

Ústní část závěrečné zkoušky se skládá před komisí dle příslušných předpisů, písemná pak formou zpracování podnikatelského business plánu a jeho obhajobou.

Podnikatel-manager se základy účetnictví a daňové legislativy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.