PM III. - KOMUNIKÁCIA V PROJEKTOVOM RIADENÍ

Základní info

Cieľ kurzu:

Analyzovať kritické situácie v komunikácii pri projektovom riadení a zvládnuť vhodné nástroje komunikačnej techniky na ich efektívne riešenie.

Naučiť sa získavať súhlas zainteresovaných strán, presvedčivo a logicky štruktúrovať svoju argumentáciu.

Rozvinúť schopnosti pracovníkov efektívne sa vyrovnávať s problémovými konfliktnými situáciami.

Zvládnuť poskytovanie spätnej väzby k výkonom spolupracovníkov v projektovom tíme.

Kurz je určený pre manažérov projektov, riadiacich precovníkov a vedúcich dočasných a stálych tímov.

Obsah kurzu:

Workshop – kritické situácie v komunikácii pri projektovom riadení.

Získavanie súhlasu zainteresovaných strán a presvedčivosť.

 • Analýza cieľovej skupiny jej očakávaní a potrieb.
 • Rétorické postupy a verbálna stránka presvedčovania, formulácie súvislostí a uvádzanie faktov.
 • Argumentačné techniky, argumentovanie z pohľadu cieľovej skupiny, argumentácie Tvrdenie Emócie Logika, racionálny a emočný apel.
 • Neverbálna stránka presvedčivej komunikácie – gestikulácia, očný kontakt, držanie tela.

Riešenie konfliktov v projektovom tíme.

 • Typy konfliktov, vecná stránka – predmet konfliktu, bludný kruh konfliktu.
 • Postupy riešenia konfliktov.
 • Emocionálne prvky v konfliktoch, postoje jednotlivých strán, hnev a jeho tlmenie.

Komunikačný plán

 • Projekt a manažment zmeny.
 • Prvky komunikačného plánu.
 • Správa (cieľ, obsah, forma, spätná väzba).

Komunikačné techniky spätnej väzby k výkonom spolupracovníkov v projektovom tíme.

 • Uznanie a pochvala.
 • Pozitívne usmerňovanie.
 • Upozornenie a nedostatky.

Workshop – kritické situácie v komunikácii pri projektovom riadení.

Získavanie súhlasu zainteresovaných strán a presvedčivosť.

 • Analýza cieľovej skupiny jej očakávaní a potrieb.
 • Rétorické postupy a verbálna stránka presvedčovania, formulácie súvislostí a uvádzanie faktov.
 • Argumentačné techniky, argumentovanie z pohľadu cieľovej skupiny, argumentácie Tvrdenie Emócie Logika, racionálny a emočný apel.
 • Neverbálna stránka presvedčivej komunikácie – gestikulácia, očný kontakt, držanie tela.

Riešenie konfliktov v projektovom tíme.

 • Typy konfliktov, vecná stránka – predmet konfliktu, bludný kruh konfliktu.
 • Postupy riešenia konfliktov.
 • Emocionálne prvky v konfliktoch, postoje jednotlivých strán, hnev a jeho tlmenie.

Komunikačný plán

 • Projekt a manažment zmeny.
 • Prvky komunikačného plánu.
 • Správa (cieľ, obsah, forma, spätná väzba).

Komunikačné techniky spätnej väzby k výkonom spolupracovníkov v projektovom tíme.

 • Uznanie a pochvala.
 • Pozitívne usmerňovanie.
 • Upozornenie a nedostatky.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk

PM III. - KOMUNIKÁCIA V PROJEKTOVOM RIADENÍ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.