Plánováním proti stresu

Kurz na míru

Základní info

Zásady time managementu a stres managementu
1 denní seminář 9.00 – 16.00 hod.

Praha 18.6.2015

Cena kurzu 3250,- Kč / osoba

 • stres – psychické, fyzické reakce
 • obvyklé stresové faktory
 • zvládání stresu
 • plánování a žití v reálném čase
 • strategické přestávky
 • efektivní rozhodování

Stres prožívá každý z nás téměř denně. Stres může být do jisté míry i užitečný
a prospěšný, častěji se však setkáváme se stresem, který může člověku uškodit,
např. vyvolat nemoc. Stres nemůžeme z našeho života zcela odstranit, proto se
snažíme jej minimalizovat a zvládat různými strategiemi a způsoby.

Seminář je určen všem, kteří se potýkají se stresem v osobním i pracovním životě. Manažerům, vedoucím pracovníkům,všem zaměstnancům, kteří jsou pod určitým pracovním
tlakem, který může být příčinou stresu.

Naučíme Vás

 • včas rozpoznat stresové faktory – aktuálně i preventivně
 • rozpoznat oblasti, ve kterých na Vás stres působí
 • zvládat stresové situace
 • odstraňovat stresory
 • identifikujete svoje osobní hranice tolerance vůči stresu

Dále nabízíme kurzy:

Komunikace v podniku

Řešení konfliktů na pracovišti

Ovlivňování zaměstnanců aneb motivací k úspěchu

Kreativní myšlení – základ úspěchu

Plánováním proti stresu

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.