PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE PLÁNŮ

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Poznáte charakter, význam a prvky plánování. Naučíte se využívat plány jako nástroje řízení od strategických plánů k operačním cílům a implementovat plány a pra-covat s kompetencemi. Snížíte vliv nahodilosti v pláno-vání a získáte jednoznačnost a přehled v budoucích cílech a zvýšení efektivity v jejich dosažení, zajištění potřebných zdrojů a předpokladů k dosažení výsledku.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                charakter, význam a prvky plánování

§                akce a zdroje, cíle a priority

§                mapa cílů a cest k jejich dosažení

§                struktura procesu plánování

§                implementace plánů

§                pružnost plánů a jejich změny

§                podmínky a předpoklady pro plánování a realizaci plánů

ROZSAH MODULU: 2 – 3 dny

Klíčová slova: plán, plánování, realizace plánu, strategické plány, operační cíle, implementace plánů, zdroje plánů, cíle plánů, priority, proces plánování, pružnost plánů, změny, podmínky

PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE PLÁNŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.