Plán kontroly a řízení

Kurz na míru

Základní info

Kontrolní činnost je nedílnou součástí manažerských aktivit na všech stupních řízení. Smyslem kontroly je získat důvěru, že reálný stav se vyvíjí žádoucím směrem a
určených cílů bude dosaženo. Pod pojmem kontrolní činnost se obvykle rozumí soubor závazných dokumentů, které vytvářejí podmínky pro kontrolu procesů a výrobků.
Plány kontroly a řízení určují postup, jak takovou kontrolu spolehlivě zabezpečit.

Dle terminologie normy IATF 16949:2016 je to dokumentovaný popis systémů a procesů požadovaných pro řízení produktu.

Lidověji řečeno, Kontrolní plán je dokument, který jasně stanovuje: co, kdo, jak, čím a jak často má na produktu kontrolovat a kde má o tom provést záznam.

KOHO OSLOVÍME:
Manažerům kvality a pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, pracovníků vývoje a
technické přípravy výroby, manažerům technických a výrobních úseků i všem ostatním, kteří vytvářejí a zabezpečují plnění těchto podkladů.

Cílem semináře je vysvětlit účastníkům kurzu důležitost správně vytvořeného
kontrolního plánu, seznámit je s tím, kdy, kdo a jak tento plán vytváří a naučit je tyto
plány tvořit.

PROGRAM SEMINÁŘE:
• Základní kontrolní technologie, typy kontrol a principy jejich použití, SPC, statistické přejímky
• Co to je „Plán kontroly a řízení“, požadavky na jeho aplikaci a jeho obsah
• Etapy plánu kontroly a řízení

 Prototypový plán kontroly a řízení
 Plán kontroly a řízení pro ověřovací sérii
 Plán kontroly a řízení sériové výroby

• Struktura a prvky plánu kontroly a řízení

 Všeobecná data, Kontrola produktu
 Metody řízení procesu
 Plán reakce a nápravné opatření

• Kontrolní plán se zárukou za kvalitu výrobku
• Vazba právu kontroly a řízení na výrobní a kontrolní instrukce
• Návaznost plánu kontroly a řízení plánu na FMEA a 8D
• Praktické zkušenosti s tvorbou plánů kontroly a řízení ve firmách

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod.
LEKTOR: Ing. Jan Matuský
CENA:2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Plán kontroly a řízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.