Personální management

Kurz na míru

Základní info

Výklad základních principů personálního řízení ("management lidského zdroje") na základě skupinové účasti účastníků při modelování personálního života "reálné" firmy - včetně finálního videozáznamu a vyhodnocení
* trh práce a personální politika organizace, náplň a nositelé základních personálních činností
* přijímací řízení zaměstnanců, kvalifikační, charakterové a jiné osobnostní ukazatele vhodného výběru zaměstnance, přijímací pohovor a jeho modelování

Personální management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.