Personalista - včetně kvalifikační zkoušky

Základní info

*Akreditace MŠMT ČR*

*Autorizace MPSV pro profesní kvalifikace PERSONALISTA 62-007-N *

Zakončení: kvalifikační zkouška

Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení (akreditace MŠMT) a Osvědčení o získání profesní kvalifikace (autorizace MPSV)***možnost získat také Osvědčení o absolvování praxe ***

*KURZ ZDARMA - pokud jste evidováni na ÚP. Rádi poradíme jak na to.*

Skupinové kurzy mají kapacitu jen 6-8 osob! Individuální přístup a lektoři s praxí v oboru a současně zkušeností ve výuce dospělých.

Absolvent je schopen zahájit samostatnou činnost personalisty – ovládá jak teoretické a administrativní personální dovednosti (vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností...), tak také další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty týkající se komunikačních a organizačních dovedností: umí připravit a následně zpracovat personální plánování pro výběr pracovníků, jejich získávání a výběr, dále hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenou metodou, jejich odměňování, zvládá zpracovat systém podnikového vzdělávání, dále je připraven podílet se a spolupracovat s dalšími vedoucími složkami firmy na přípravě a organizaci rozmisťování pracovníků (restrikce či replacement) v rámci firmy, zná právní předpisy vztahující se k personální problematice, včetně BOZP, PO a ochrany osobních údajů.

 Osnovy rekvalifikačního kurzu (dle NSK):

1.   Pracovně právní a další příslušná legislativa

2.   Využívání prostředků výpočetní techniky v práci personalisty

3.  Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

4.  Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

5.  Organizování vzdělávání zaměstnanců

6.  Zajišťování náborových činností

7.  Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

8.  Organizování kolektivního vyjednávání

9.  Případové studie - konkrétní případy, konkrétní řešení z praxe

Přednášející z oboru a současně s dlouhodobou zkušeností ve výuce dospělých.

Po domluvě je možné zajistit ŘÍZENOU PRAXI - zajistí absolventům kurzu zkušenosti z praktického a především uceleného zpracování personální agendy. Dokonale Vás připraví pro výkon povolání. A navíc je to plus ve Vašem životopise a pomůže Vám uspět v přijímacích řízeních.

Kurzy otevíráme prezenční (dopolední, odpolední, víkendové), skype kurzy nebo kombinovanou formou (prezenční + distanční).

Skupinové kurzy jen 6-8 osob ve skupině ! Individuální a skype kurzy v termínech dle domluvy.

Nejbližší termíny skupinových kurzů:

TERMÍN                                                                               POZN. 

        

    

POZN.

3.5. - 17.6.

9.00 - 13.00/15.00

17.6. zkouška

pondělí/středa +        čtvrtek

Cena se slevou: 13.460,- Kč 

- při objednání kurzu do 18.4.2021

3.5. - 17.6.

17.00 - 19.15/20.00

17.6. zkouška

odpolední, pondělí + čtvrtek

Cena se slevou: 13.460,- Kč 

- při objednání kurzu do 18.4.2021

21.6. - 29.7.

 9.00 - 13.00/15.00

29.7. zkouška

pondělí/středa +        čtvrtek

Cena se slevou: 13.460,- Kč 

- při objednání kurzu do 18.5.2021

22.7. - 30.8.

9.00 - 13.00/15.00

30.8. zkouška

pondělí/středa +        čtvrtek

Cena se slevou: 13.460,- Kč 

- při objednání kurzu do 18.6.2021

     
       
       
       
       

Pro časově vytížené zájemce o studium - možnost studovat kurz kombinovanou formou studia - prezenční + distanční část nebo si můžete objednat také skype kurz.Všichni účastníci kurzu mají zdarma přístup do studijního portálu (e-learning): usnadní opakování probrané látky z přednášek v libovolném čase a pohodlí domova s opakováním ke kvalifikační zkoušce (opakovací sady testů).

Zájemci o individuální a kombinované studium nás kontaktujte na: oi@oapraha.cz, tel.: 732 187 284

Kurz s kvalifikační zkouškou: 14.460,- Kč (nebo zvýhodněná cena u konkrétního termínu kurzu).

Možnost individuální přípravy jen ke kvalifikační zkoušce. Cena kvalifikační zkoušky bez kurzu: 5.000,- Kč.

Na kurz je možné navázat za výhodných cenových podmínek dalším vzděláváním v Manažerské akademii. Kontakt: oi@oapraha.cz, tel.: 732187284

Navazující odborné kurzy: Specialista náboru, vzdělávání a další

 

 

Personalista - včetně kvalifikační zkoušky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.