Personalista – Manažer lidských zdrojů

Kurz na míru

Základní info

Naučíme vás přesně definovat požadavky na novou pracovní pozici, rozeznat talenty, správně motivovat, rozvíjet a hodnotit zaměstnance. Prostě vás naučíme dělat personalistiku tím nejefektivnějším způsobem.

Přínos programu
Získat komplexní přehled o jednotlivých procesech v oblasti HR.
Osvojit si základní prakticky využitelné postupy a metody v jednotlivých oblastech HR.
Získat know-how nezbytné k řešení konkrétních situací ve vaší firmě či organizaci.

Určeno
Těm, kteří pracují jako specialisté v oblasti řízení lidských zdrojů a cítí potřebu doplnit nebo rozšířit svoji kvalifikaci.
Chtějí získat praktické dovednosti nezbytné pro úspěšnou práci personalisty.
Mají chuť vyměnit si zkušenosti s kolegy z jiných organizací a chtějí se inspirovat jejich pohledem.

Bonusy programu:
Trénink vedou zkušení lektoři s dlouholetou praxí v oblasti HR.
V programu jsou zařazena setkání s HR odborníky.
Program je akreditován MŠMT ČR, absolvent získá certifikát o rekvalifikaci na pozici manažer se zaměřením na personalistiku.

Organizace studia:

 • Program je složen z osmi dvoudenních modulů (interval cca tři týdny).
 • V jednotlivých modulech jsou využívány interaktivní metody studia (modelové situace, videotréninky, případové studie, apod.).
 • V rámci samostudia (doporučená odborná literatura, výukové materiály) účastník zpracovává prezentaci na odborné téma, analýzu konkrétního problému v organizaci a návrh řešení formou závěrečné práce.
 • Při řešení konkrétních problémů má k dispozici odborného konzultanta.
 • Program je zakončen obhajobou závěrečné práce.

Program

Modul I: Řízení lidských zdrojů

 • Vývoj a přístupy k řízení lidských zdrojů
 • Personální politika a strategie
 • Systém řízení lidských zdrojů
 • Role HR v organizaci

Modul II: psychologie, personalistika, právo

 • Společenské vědy a jejich vliv na HR
 • Využití psychologie v HR
 • Personální administrativa a pracovně právní legislativa

Modul III: řízení a plánování

 • Personální plánování, controlling a benchmark v HR
 • Řídící dokumentace v HR
 • Spolupráce s úřady práce, IBP apod.

Modul IV: získávání a výběr zaměstnanců

 • Personální marketing
 • Prescreaming uchazečů o zaměstnání
 • Metody výběru zaměstnanců (výběrové rozhovory, Assessment centra)

Modul V: adaptace a rozvoj zaměstnanců

 • Adaptace a orientace pracovníků
 • Hodnocení během zkušební doby
 • Systémy vzdělávání v organizacích
 • Metody, formy a techniky rozvoje zaměstnanců

Modul VI: Hodnocení a odměňování zaměstnanců

 • Řízení pracovního výkonu
 • Metody a formy hodnocení zaměstnanců
 • Techniky vedení hodnotícího rozhovoru, rozvojové plány
 • Motivace, odměňování a benefity

Modul VII: personalistika a organizace

 • Firemní kultura a hodnoty
 • Komunikace v organizaci
 • Personální audit
 • Organizační změny
 • Outplacement

Modul VIII: podpora manažerů, HR projekty

 • Komunikační dovednosti personalisty
 • Personalista jako interní konzultant a kouč
 • Základy projektového řízení pro HR

Modul IX: závěrečný modul

 • Obhajoba závěrečné práce
 • Závěrečná zkouška
 • Slavnostní ukončení programu

 

Personalista – Manažer lidských zdrojů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.