Performance management a motivace podřízených

Kurz na míru

Základní info

Kurz pro vedoucí pracovníky, liniové manažery a střední management

v rozsahu 2 školících dnů (16 hodin), jeho obsah je založen na britském a americkém know-how a mnohaletých zkušenostech lektorů Centra Dohody, s.r.o.


Cíle školicího programu:

 • Naučit se zásady hodnocení pracovníků a vedení hodnotícího rozhovoru jako systému vedení pracovníků k vyšší výkonnosti

 • Rozlišit efektivní způsoby managementu výkonu podřízených v závislosti na situaci

 • Naučit se používat různé formy poskytování zpětné vazby pracovníkovi ohledně jeho výkonu

 • Procvičit dovednosti delegování úkolů a pravomocí s cílem rozvoje kompetencí a osobností podřízených

 • Pochopit klíčové principy motivování podřízených ke zvyšování výkonů

 • Naučit se profesionálně zvládat různé druhy pracovních pohovorů: koučinkové, disciplinární, motivační, hodnotící, běžné a jejich prostřednictvím řídit výkon pracovníků

Probíraná témata:

 • Dovednosti vedení podřízených – jednotlivců i pracovních skupin - plnění pracovních úkolů v závislosti na pracovní situaci – situační vedení

 • Rozdíly mezi chováním manažera orientovaným na úkol (výsledek) nebo na lidi (vztahy) a  dopad tohoto chování na podřízené i na manažera

 • Dovednosti delegování úkolů a pravomocí

 • Klíčové principy motivování podřízených ke zvyšování výkonů

 • Vliv mzdy na motivaci podřízených

 • Systém řízení výkonu prostřednictvím různých typů rozhovorů s pracovníkem – koučovacích, kritizujících, disciplinárních, hodnotících a pod.

 • Zásady vedení krátkého koučinkového rozhovoru zaměřeného na rozvoj dovedností podřízeného a růst jeho samostatnosti

 • Vedení krátkého disciplinárního rozhovoru zaměřeného na konstruktivní kritiku a motivující zpětnou vazbu podřízených

 • Krátké každodenní motivační rozhovory zaměřené na pozitivní zpětnou vazbu pracovníkům

 

 

Použité metody:

Videotrénink, nácvik praktických dovedností se zpětnou vazbou lektora a skupiny. Řešení případů z praxe účastníků, instruktážní video, komunikační cvičení, rozbor případové studie.


Jazyk, v němž probíhá výuka:

Čeština, angličtina standardně, jiný jazyk možný po dohodě.


Doporučená délka školicího programu:

2 dny.

Performance management a motivace podřízených

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.