Péče o zákazníka

Kurz na míru

Základní info

TRÉNINKY, WORKSHOPY, SEMINÁŘE - Péče o zákazníka

Tento kurz je určen všem, kteří cítí potřebu rozvinout nebo zlepšit svou schopnost získat a udržet si zákazníka. Hlavními tématy kurzu jsou rozvoj specifických komunikačních dovedností klíčových pro úspěšnou komunikaci s klienty, identifikace potřeb klienta a faktorů jeho spokojenosti, rozvoj empatie a zákaznické orientace. Cílem kurzu je naučit účastníky o zákazníka pečovat a navázat s ním dlouhodobý obchodně-přátelský vztah. Kurz se cíleně vyhýbá technikám typu „jak ze sebe rychle udělat obchodníka“ nebo „jak prodat mrtvému zimník“ a zaměřuje se spíše na obecně platné principy. Hlavní pozornost je tak věnována rozvoji schopností a dovedností, které vedou k dlouhodobým a efektivním řešením a práci s klientem. 

Cíle

Účastníci budou po absolvování kurzu schopni:

• osvojit si základní pojmy a postupy péče o zákazníka

• využívat vhodné formy komunikace směrem ke klientovi

• úspěšně pracovat s typologií klienta

• reflektovat dopady svého vystupování na vztah s klientem

 předcházet možným nedorozuměním

• posilovat schopnost citlivě pracovat s atmosférou v obchodním vztahu

• rozpoznat faktory klíčové pro spokojenost klienta

• rozvíjet dlouhodobé vztahy s klienty 

Nástroje

Výklad / nácvik v modelových situacích / hraní rolí / videotrénink / práce se studijními materiály / individuální zpětná vazba 

Rozsah

2 dny 

Obsah kurzu

• typologie klientů, očekávání a potřeby klienta, faktory spokojenosti

• zásady jednání s klienty, empatie, zpětná vazba

• komunikace po telefonu, emailem, tváří v tvář

• budování vztahu s klientem

• identifikace klíčového klienta, budování dlouhodobého vztahu

 prevence a řešení problémů a konfliktů

• zvládání emocí, empatická asertivita

Péče o zákazníka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.