Outdoor trénink

Základní info

Naše programy vytrhují účastníky ze známého prostředí a nabízejí neobvyklé, originální výzvy. V bezpečných, ale náročných úkolech využívajících vyvážené kombinace outdoor a indoor programů prověřují a rozvíjejí odpovědnost, sebedůvěru, spolupráci, respekt a toleranci, učí sociálním a komunikačním dovednostem a vyzývají k aktivnímu přístupu k vlastnímu životu a ke společnosti, kterou spoluvytváříme.

Jedinečný přínos outdoor management trainingu:

1. Poznatky získané outdoor trainingem jsou komplexní: kromě zdokonalení konkrétních manažerských dovedností přinášejí kurzy sebepoznání a rozvoj, a to jak na úrovni jednotlivce, tak i celých pracovních skupin.

2. Díky této komplexitě jsou získané zkušenosti snadno přenositelné do praxe.

3. K poznatkům se účastníci dobírají sami na základě praktické osobní zkušenosti. O to větší hodnotu a trvanlivost pro ně taková zjištění mají.

4. Kurzy jsou atraktivní svým programovým obsahem, což zvyšuje přirozenou motivaci k aktivní účasti.

5. Kurzy outdoor trainingu jsou i příjemnou kompenzací dlouhodobé pracovní zátěže.

Outdoor trénink

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.