Outdoor Management Training (Trénink manažerských dovedností)

Kurz na míru

Základní info

Prostřednictvím outdoorového programu lze prezentovat a rozvíjet řadu dovedností, které mají zásadní vliv na kvalitu manažerské práce. Znalost a aplikaci vhodných postupů řešení nerutinních úkolů, prezentování úkolů pracovní skupině, koordinaci týmu v průběhu řešení ukolu, stanovování priorit, řízení času, delegování úkolů a řešení konfliktů. Tento typ rozvojového programu je zaměřen na jednotlivce, kteří mohou, ale nemusí být součástí nějaké skupiny či týmu.

Cíle a obsah programu

dle konkrétního zadání

Délka

4 dny

Outdoor Management Training (Trénink manažerských dovedností)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.