Outdoor Assessment Center (hodnotící programy)

Kurz na míru

Základní info

Outdoor Assessment Center

Assessment center nabízí komplexní přístup k hodnocení pracovníků. Využívá kombinaci standardních psychodiagnostických nástrojů (pohovory, dotazníky apod.) a pozorování reálného chování účastníků při řešení modelových situací. Tím, že aktivity nejsou součástí jejich obvyklého denního programu, není jednání aktérů ovlivněno danými vzorci chování.

Cíl kurzu
Během kurzu dochází k využití modelových situací k diagnostikování osobností jednotlivců a struktur skupiny, které mohou být překážkou k fungování teamu. K samotnému hodnocení dochází během plnění úkolů, čímž je vytvořen prostor pro spontánnější, svobodnější možnosti projevu. Individuálně orientované a psychicky náročné úkoly prověřují nejen odhodlání a ochotu přijímat neobvyklé výzvy i schopnost překonávat stresové situace.

Respektujeme
S assessment center souvisí nezbytnost respektování etických i zákonných norem. Účastníci musejí vědět, že se jedná o hodnotící program a dát souhlas svým podpisem.

Outdoor Assessment Center (hodnotící programy)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.