Osobnostní rozvojové programy

Kurz na míru

Základní info

  • Kritické myšlení - zásady a aplikace
  • Strategie odpovědného výrobce
  • Great Books - porozumění náročným textům
  • Gender problém - jak po vstupu do EU
  • Psaní argumentačních textů
  • Typologie osobnosti - jak porozumět sobě i druhým
  • Šest klobouků Edwarda de Bono
  • Komunikace s médii a veřejností
  • Rétorika - příprava projevů
  • Práce tiskového mluvčího

Osobnostní rozvojové programy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.