Osobnost vedoucího pracovníka

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Získat znalosti o možnostech efektivního i neefektivního chování manažerů. Ověřit u řídících pracovníků osobní předpoklady pro řídící práci a způsob jejího rozvoje. Posilovat vlastní sebedůvěru v týmové práci.

Komu je určen:
Manažerům, podnikatelům a ostatním řídícím pracovníkům.

Témata kurzu:
Poslání řídícího pracovníka
Osobnost manažera - předpoklad úspěšného řízení
Standardy způsobilosti manažerů
- komunikace v pracovních týmech
- moderační a presentační dovednosti
- komunikační problémy v týmu

Metody výuky:
Výklad a diskuse
Situační trénink
Prožitkové metody

Rozsah:
jednodenní kurz

Osobnost vedoucího pracovníka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.