Osobnost řídícího pracovníka

Kurz na míru

Základní info

V neustále se měnících podmínkách firemní reality nezbývá manažerům mnoho času na vlastní sebereflexi. Přitom reflexe vlastních hodnot, vlastní životní filozofie, filozofie řízení, evidence podvědomých preferencí stylů chování v různých sociálních kontextech a případně uvědomění si preferovaných stylů učení, může významně přispět k budování přirozené autority vedoucího pracovníka a ke zkvalitnění procesů řízení a vedení lidí.
CÍLE
dovést účastníky k jasné formulaci svých priorit v profesním i osobním životě
posílit pozitivní myšlení a proaktivní přístup účastníků k životní realitě a naučit je efektivně zvládat iracionální myšlenky (drivers)
naučit účastníky používat různé způsoby učení a vedení lidí s ohledem na situační kontext
připravit a realizovat akční plány svého individuálního růstu v různých oblastech svého života
TÉMATA:
životní filozofie a životní paradigmata
soukromá filozofie řízení a vedení
stanovování individuálních priorit
sebereflexe podvědomých stylů chování
zvládání iracionálních myšlenek a proaktivní přístup k řešení problémů
sebereflexe podvědomých stylů učení
pozitivní myšlení a pozitivní manažerské strategie a taktiky
individuální akční plányMETODA
Výuka je založena na individuálních technikách strukturované sebeexplorace a následných skupinových diskusích. Součástí výuky jsou krátké teoretické vstupy k vybraným tématům.
Účastníci kurzu obdrží i studijní materiál (příručku), který obsahuje souhrn technik a praktických návodů na sebereflexi a tvorbu individuálních akčních plánů.
DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

Osobnost řídícího pracovníka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.