Osobní síla a výkonnost

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Rozpoznat vlastní možnosti a stanovení si přiměřených hranic a omezení je základem každé úspěšné činnosti. Objevit své chyby a naučit se, jak se jich do budoucna vyvarovat je prvním krokem k úspěchu.

Komu je určen:
Těm, kteří chtějí poznat sami sebe a lépe využít vlastního potenciálu.

Témata kurzu:
Sebepoznáním k úspěchu a rozvoji osobnosti
Rozpoznávání obvyklého a neobvyklého chování
Osobnost, sociální chování
Cesty k využití a rozvoji potencionálu osobnosti
Zvyšování osobního vlivu

Metody výuky:
Cvičení na reálných modelových situacích
Učení prožitkem
Moderovaná diskuse
Případové studie a jejich řešení

Rozsah:
jednodenní kurz

Osobní síla a výkonnost

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.