Osobní rozvoj

Základní info

Manažerské dovednosti
Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů,
které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní i osobní čas.
Umění zvládat pracovní úkoly a skloubit pracovní povinnosti a osobní život
je také záležitostí dobrého time managementu, čili schopnosti přiměřeně
si plánovat čas a rozvrhnout všechny pracovní a osobní povinnosti i volný
čas. Pokud se naučíte efektivně plánovat a organizovat svůj čas, předejde-
te mnoha stresovým situacím, zátěži či konfliktům.

Komu je školení určeno

• manažerům, kteří chtějí efektivněji vést a rozvíjet své podřízené
• všem, kteří chtějí lépe zvládat stres, organizovat svůj čas rychleji se
  naučit cizí jazyk nebo se zdokonalit v práci s informacemi
• HR manažerům, kteří zajišťují rozvoj osobnosti ve výše zmíněných
  oblastech
• HR specialistům, kteří hodnotí efektivnost vzdělávacích akcí
• všem, kteří vědí, že svým vlastním pozitivním příkladem mohou
  ovlivnit ostatní

Obsah školení

• úvod: „Kdy je užitečné vědomě ovlivňovat procesy učení?“
• práce s pamětí a informacemi
• myšlenkové mapy a jejich využití v prezentacích, poradách, či při práci
  na projektech
• techniky na rozvoj tvořivosti
• nejlepší doporučení z oblastí time-managementu a stres managementu
• jak se efektivně učit cizí jazyky
• složky emoční inteligence a její rozvíjení

Co Vám školení přinese

Získáte praktické informace o technikách z oblasti sebepoznávání, efektiv-
ního učení, time managementu, stres managementu a emoční inteligence
a také Vám představíme nejnovější psychologické poznatky v těchto oblas-
tech a možnost jejich praktického využití. Poskytneme Vám návod, jak si
nastavit individuální rozvojový plán, zohledňující osobnost a konkrétná pra-
covní situaci. Představíme Vám, jak lze účinně propojovat pracovní a osob-
ní zájmy a priority. Věříme, že toto školení přispěje k Vašemu efektivnějšímu
fungování v zaměstnání i mimo něj.

Osobní rozvoj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.