Osobní koučování VIP manažerů

Kurz na míru

Základní info

Příčiny (fáze) vzniku služby:

- v 1. pol. 90. let něco podobného nebylo žádané, ani potřebné

- ve 2. pol. 90. let VIP manažeři vzhledem ke svému pracovnímu vytížení, začali vyžadovat individuální přístup (individuální koučování) při zavádění firemních systémů řízení + u některých z nich jsem registrovala rostoucí potřebu řešit i osobní problémy

- v létech 2000-2005 rok od roku rostl počet VIP manažerů potýkajících se s různými formami osobních problémů vyplývajících z jejich životního stylu (například: nespavost, potlačovaná agresivita a partnerské konflikty) naše schůzky ve firmě se často stočily k osobním záležitostem ovlivňujícím pracovní výkon

- od ledna 2006 nabízím novou službu: osobní a partnerské koučování VIP manažerů mimo firmu zákazníka

Cíle:

- rychle a věcně vyřešit manažerem zadaný problém

- muže včas varovat před rizikem zdravotních problémů až kolapsu (muži si rizika nepřipouštějí)

- ženy varovat před náhradními řešeními (ženy své potíže včas cítí, ale mají sklon je potlačovat pomocí astrologie, "přírodní a alternativní medicíny", psychotroniky, apod.)

Metoda:

- koučink = pomocí seriálu otázek přivést zákazníka k vlastnímu řešení

- každá "schůzka" je založena na předchozí individuální přípravě zúčastněných

Postup:

- při úvodním setkání: definujeme očekávané výstupy, dohodneme si etapy spolupráce, formu komunikace (například zasílání či předávání přípravy), doplňkové služby (relaxační masáž šíje a hlavy, uvolnění svalů a páteře na trakčním lehátku) a další podrobnosti

- je možné postupovat i dohodou od schůzky ke schůzce

- spolupráce bývá krátká a intenzívní

- po určité době (podle charakteru problému) je žádoucí zpětná vazba

Osobní koučování VIP manažerů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.