Osobní image

Kurz na míru

Základní info

Zakázkové tréninky vycházejí vždy z analýzy tréninkových potřeb. Analýza tréninkových potřeb napomáhá:
* k definování konkrétních tréninkových potřeb jednotlivců a skupin
* ke snížení nákladů na trénink (úzké zaměření na konkrétní oblasti, kde by měly nastat změny ve výkonu)
* k přípravě konkrétních modelových situací

Tréninkové metody
* Interaktivní trénink
* Aktivní prožitek
* Modelové situace vycházející z:
- aktivních potřeb účastníků a firmy
- zkušeností z doposud realizovaných projektů
- zkušeností lektorky
* Hraní rolí
* Zpětná vazba ze strany skupiny i lektorky
* Analýza videozáznamů získaného z modelových situací (v případě dohody se zákazníkem)

Osobní image

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.