Osobné hodnoty a integrita

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

  • Je etika len moderné slovo alebo má v dnešnom svete aj praktický význam?
  • Ako spozorujem, že niečo nie je v poriadku?
  • Ako sa prejavuje neetika u ľudí?
  • Je možné udržovať vzťahy s okolím neustále živé alebo je nutné, aby časom začali upadať?
  • Dá sa rehabilitovať moje „JA“ a obnoviť úctu pred sebou samým a svojím okolím?
  • Je možné napraviť veci, ktoré neboli v mojom živote úplne v poriadku? Ak áno, ako?

V tomto kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.


Účel
Zlepšenie integrity účastníka aplikáciou údajov z tohto kurzu.

Pre koho je určený
Majiteľom firiem
Manažmentu
Všetkým ľuďom

Predpoklad
Skôr ako začnete študovať, je potrebné úspešne absolvovať seminár „Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov“ alebo „Motivačný seminár pre stredný manažment“

Popis
Kurz „Osobné hodnoty a integrita“ učí, ako posúdiť, čo je správne, čo nie a ako čo najlepšie prežiť v rôznych oblastiach života. Kurz dáva na rozdiel od iných teórií neskreslenú a praktickú definíciu etiky a morálky. Každý človek tak ako ide životom, robí chyby. Postupne sa hromadia bez ohľadu na ich veľkosť. Svätý zrejme nie je nikto. Či už si to priznáme alebo nie, je to práve to, čo nás brzdí a zastavuje. Ľudia bez integrity, žijú nešťastný a beznádejný život. Cítia sa zle a stávajú sa otrokmi svojich chýb. V kurze je obsiahnutý postup, ako sa človek môže sám vytiahnuť hore z nenápadne klesajúcej špirály života, namiesto toho, aby klesol až na dno. Nájdete tu návod, ako pomôcť iným s ich problémami, čo spraviť, aby ste sa stali presne takým človekom, akým ste vždy chcel byť. Kurz poskytuje účastníkom ľahko použiteľnú a jasnú technológiu pre návrat k čestnosti, ktorú keď správne použijete, zistíte, že zázraky sa ešte dejú.


Výsledok
Napravené osobné hodnoty človeka prostredníctvom použitia údajov, ktoré získal na tomto kurze.


Podoba
Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba, ktorá dohliada na štúdium a tréning účastníkov a pomáha v prípade vzniknutia problému. Supervízor na
kurze nič neprednáša, všetky informácie dostane
účastník vo forme písomných materiálov, ktoré individuálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať

Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.

Dĺžka
Približne 2–3 dni celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, pretože každý študent postupuje kurzom rôznou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba, v ktorej musí kurz dokončiť. Koniec je teda vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.

Denný časový plán štúdia
9.00–11.00 samoštúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 samoštúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 samoštúdium – 3. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 samoštúdium – 4. časť


Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov!

Osobné hodnoty a integrita

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.