Organizačně technický pracovník - s rozšířením na samostatného provozního operátora - certifikovaný rekvalifikační kurz

Kurz na míru

Základní info

Kurz je sestaven tak, aby vybraným zaměstnancům poskytl ucelený blok dovedností a zvyklostí současného standardu. Je zaměřen hlavně na uvědomění si významu každého pracovníka ve výrobním procesu. Současně jsou však dovednosti tohoto kurzu odbornou přípravou pro práci pod tlakem a následných změn ve stylu řízení, což je v dnešní době bohužel velmi častým jevem. Hlavní podstatou kurzu je metoda 5S (štíhlá výroba), která učí jak odstranit nevýkonnost, plýtvání, nedostatek sebedisciplíny, nízkou pracovní morálku, špatnou kvalitu a vysoké náklady. Důraz je kladen na osobní zodpovědnost každého zaměstnance a na zvládání pracovních i mimopracovních stresových situací, které snižují koncentraci a výkon pracovníků. Výsledkem této metody je, aby se s ní sami zaměstnanci ztotožnili, a změnili svůj přístup k práci. Kurz je veden interaktivní formou s četnými nácviky a zpětnou vazbou. Po jeho absolvování budou zaměstnanci okamžitě schopni vědomosti aplikovat a přispět svými znalostmi k rozvoji chodu firmy.

http://www.jubela.cz/firemni-vzdelavani/kurz/otp-provozni-operator

Organizačně technický pracovník - s rozšířením na samostatného provozního operátora - certifikovaný rekvalifikační kurz

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.