Organizace hodnotících pohovorů

Kurz na míru

Základní info

Překážky a podmínky úspěšného hodnotícího pohovoru
Klíčové kroky při hodnotícím pohovoru
Jak začít
Cíle
Komunikační principy a pravidla
Hodnocení výkonu
Stanovení plánu rozvoje
Forma diskuse a zpětná vazba
Zvládání obtížných situací a jejich uzavření
Jak překonat rozdílná stanoviska k výkonu

Organizace hodnotících pohovorů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.