Optimalizace systémů řízení prodeje

Kurz na míru

Základní info

Funkční systémy řízení prodeje podporují pracovníky prodeje při realizaci tržních cílů.

 

Řada opakovaných činností manažerů se vědomě nebo i nevědomě systematizuje, ať už jde o  odměňování, přijímání a rozvoj nových pracovníků, vedení porad, sledování klíčových ukazatelů, pracovní modely, zákaznické plánování apod. Tyto psané nebo nepsané systémy řízení prodeje mohou podporovat, ale i brzdit manažery, obchodní zástupce a další pracovníky při realizaci tržních cílů.

Konzultanti Mercuri International vám pomohou určit, které z těchto systémů nedostatečně podporují efektivní fungování vašich tržně orientovaných procesů (například nevhodně zvolený systém odměňování brzdí prodej určitého produktu), pomohou vám s jejich tvorbou, popisem nebo optimalizací. Současně se podle potřeby budou podílet na implementaci nových metod a systémů do každodenní praxe, případně pomohou i při doplnění chybějících kompetencí manažerů a pracovníků prodeje.

Pro více informací o optimalizaci systémů řízení prodeje nás kontaktujte na emailové adrese systemy.rizeniprodeje@mercuri.cz.

 

 

Optimalizace systémů řízení prodeje

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.