Optimalizace systémů řízení prodeje

Kurz na míru

Základní info

Funkční systémy řízení prodeje podporují pracovníky prodeje při realizaci tržních cílů.

 

Řada opakovaných činností manažerů se vědomě nebo i nevědomě systematizuje, ať už jde o  odměňování, přijímání a rozvoj nových pracovníků, vedení porad, sledování klíčových ukazatelů, pracovní modely, zákaznické plánování apod. Tyto psané nebo nepsané systémy řízení prodeje mohou podporovat, ale i brzdit manažery, obchodní zástupce a další pracovníky při realizaci tržních cílů.

Konzultanti Mercuri International vám pomohou určit, které z těchto systémů nedostatečně podporují efektivní fungování vašich tržně orientovaných procesů (například nevhodně zvolený systém odměňování brzdí prodej určitého produktu), pomohou vám s jejich tvorbou, popisem nebo optimalizací. Současně se podle potřeby budou podílet na implementaci nových metod a systémů do každodenní praxe, případně pomohou i při doplnění chybějících kompetencí manažerů a pracovníků prodeje.

Pro více informací o optimalizaci systémů řízení prodeje nás kontaktujte na emailové adrese systemy.rizeniprodeje@mercuri.cz.

 

 

Optimalizace systémů řízení prodeje

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.