Odborník v roli instruktora (train - the - trainers)

Kurz na míru

Základní info

URČENO:
Příprava odborných pracovníků a šéfů k instruktorské práci - trénink trenérů.
( např: školení vyhl. č. 50, bezpečnosti práce, nového programového počítačového vybavení, instrukce pro nově nastoupivší pracovníky, moderování brainstormingových porad - worshopů apod.).

CÍL: Připravit odborné pracovníky tak, aby byli schopni interpretovat svoji odbornou problematiku s maximální srozumitelností a účinností. Vybavit je znalostmi v uplatňování výukových metod při průpravě dospělých, včetně používání výcvikové techniky. Na praktických situacích je připravit na zvládnutí konfliktních situací, do kterých instruktor (lektor) vstupuje.

OBSAH:
- Doporučení a trénink v logické stavbě vystoupení
- andragogické zásady výuky. (příprava, navazování kontaktu, rozvržení času, upoutání pozornosti, orientace ve vyučovacích cyklech apod.).
- Zpětnovazební techniky (ověřování pochopení, zkoušení apod.).
- Řešení konfliktních situací, do kterých se instruktor dostává s návodem jak postupovat ( problémový posluchač, usínání, reakce na ošidné dotazy apod.).
- Vyučovací technika, druhy a tvorba pomůcek
- Techniky přitažlivého projevu, image školitele.

TRÉNINK:
- Uplatňování vyučovacích metod k vybraným odborným tématům (individuální návrhy posluchačů, rozbor ve skupině).
- Návrhy na řešení problémových míst v práci instruktora ( individuální cvičení, rozbor a doplnění v plénu).
- Lektorské výstupy posluchačů s videozáznamem a jeho rozborem.

ROZSAH:
Třídenní kurs (Při tréninku před kamerou 2 + 2 dny)

Odborník v roli instruktora (train - the - trainers)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.