Obtížné jednání a zvládání manipulace

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro:
Top management, střední a nižší management, obchodníci

Cíl:
Získat podnětné informace o principech a dovednostech zvládání manipulativních, nepřátelských a nátlakových metod při jednání s protistranou

Obsah:
* Principy komunikace při stylu jednání "Já jsem OK - Ty nejsi OK"
v Nejčastější chyby při jednání s protistranou, která uplatňuje manipulaci, nepřátelské taktiky a nátlakové metody
* Možné důsledky emocí a nezvládnutí situace v manažerské praxi
* Sebepoznání osobních spouštěčů stresu a emocí a dalších rizikových oblastí při komunikaci
* Možné formy osobní prevence a nadhledu nad individuálním postojem
* Praktické ukázky různých manipulativních a nepřátelských taktik a metod v praxi manažera
* Možné skryté důvody manipulace a rozvoj empatie
* Zvládání řízeného emocionálního "útoku" či nátlaku protistrany

Obtížné jednání a zvládání manipulace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.