Obchodní a administrativní čeština

Kurz na míru

Základní info

Umíte česky? Každý z nás Čechů, Moravanů a Slezanů samozřejmě odpoví, že ano. A možná by stejně odpověděl na otázku, zda umí dobře česky. Proč tedy dostáváme tolik dopisů a materiálů s pravopisnými chybami a stylisticky upravených tak, že dlouhou přemýšlíme, co po nás někdo chce a proč tento dopis vlastně poslal. Je nesporné, že v  době počítačů, mobilních telefonů a sms zpráv znatelně klesá úroveň znalostí českého jazyka.  To se projevuje jak v ústním, tak i písemném projevu. Co Vám přinese náš program? Připomene Vám zajímavou a atraktivní formou nejdůležitější principy mateřského jazyka.  Ale to zdaleka není vše. Dozvíte se, jak správně formulovat pracovní i osobní dopisy a speciální kapitolou je dnes tolik oblíbená mailová korespondence, s celou řadou zvláštností. Vyzkoušejte si ho sami.

Doba trvání: 1 den

Doporučený počet účastníků:      12

lektor: PhDr. Milena Fucimanová

Kontaktní osoba: Robert Špacír

Telefon: 602 51 01 01, Mail: coneo@coneo.cz

Obchodní a administrativní čeština

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.