NOVINKA: Principy a techniky efektivní týmové práce (s využitím kombinace „soft“ a „hard“ dovedností)

Kurz na míru

Základní info

Rozsah: 1 den

 

Určeno pro:

Kurz je určen nejen pro členy řešitelských týmů, ale i pro metodické pracovníky (manager kvality, statistik kvality), kteří odpovídají za definování pravidel týmové práce, včetně metodických postupů pro zpracování dat a komunikaci v týmu.

V neposlední řadě je kurz určen i všem vedoucím pracovníkům (především vrcholovému a střednímu vedení organizace), kteří odpovídají za schválení jednotlivých metodických postupů a za vytváření organizačních, kvalifikačních a motivačních podmínek pro efektivní práci jednotlivých týmů.

 

Cíl:

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení, která jsou nezbytným předpokladem pro efektivní práci týmu.

Obsah kurzu je zaměřen na propojení obvykle izolovaně chápaných tzv. „hard“ dovedností a „soft“ dovedností.

Součástí kurzu je i přehled technik týmové práce a stručný přehled technik, které týmovou práci předpokládají a vyžadují, např. 8D, (G-8D Report), SPC, MSA, SixSigma, Kaizen, VSM a další.

 

Obsah:

 • „Hard“ dovednosti
  • objasnění základních pojmů a principů týmové práce
  • organizační podmínky pro práci týmu, kvalifikační požadavky na členy týmů
 • "Soft“ dovednosti
  • komunikace – 6 rádců (kdo, co jak, kdy, kde, proč)
  • komunikační zlozvyky a bloky, důležitost naslouchání
  • zadávání úkolů a hodnocení výsledků
  • vybrané principy asertivity
  • pochvala a kritika
 • „Hard“ dovednosti
  • týmová práce jako součást managementu změny
  • přehled metod, které vyžadují týmovou práci

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu

NOVINKA: Principy a techniky efektivní týmové práce (s využitím kombinace „soft“ a „hard“ dovedností)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.