Negociační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Získáte praktické dovednosti a teoretické znalosti o technikách vedení vyjednávání ve standardních i krizových situacích. Procvičíte účinné dílčí reakce v jednotlivých fázích vyjednávání. Nabudete sebejistotu pro jednání v obtížných situacích.

Komunikační styly a jejich vliv na průběh a výsledek vyjednávání
Zahajovací rituály vyjednávání
Prostředky a techniky vylaďování atmosféry vyjednávání
Empatie - předpoklad úspěšného jednání
Získávání informací o partnerovi v průběhu vyjednávání
Neverbální signály významné pro porozumění aktuální situaci druhé strany
Techniky přebírání iniciativy ve vedení vyjednávání
Ovlivňování vnímání situace druhou stranou
Techniky modifikace představ druhé strany
Jak kompenzovat oprávněné námitky
Argumentace a námitky
Vyjadřování pocitů a nesouhlasu v průběhu vyjednávání
Vyjednávání v obtížných situacích
Konflikty, agrese a nátlakové akce ve vyjednávání
Zvládání emocí v průběhu vyjednávání
Převaha ve vyjednávání (faktory moci ve vyjednávání, jednání ze slabé pozice, nátlakové taktiky a obrana proti nim)

Negociační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.