Negociace pro pracovníky úseku prodeje

Kurz na míru

Základní info

I zkušení obchodníci odcházejí občas od jednacího stolu s výsledky, které by mohly být lepší. Intuitivní přístup k vyjednávání může způsobit velké, a přitom zbytečné ztráty. Umění vyjednávat je dnes právem pokládáno za jednu klíčových interpersonálních dovedností pracovníků prodeje. Kvalita dohod a vztahů mnohdy znamená rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Dobří vyjednavači jsou připraveni při jednání hodnotu nejen nárokovat, ale i vytvářet. Dobří vyjednavači poskytují svým organizacím konkurenční výhodu nejen tím, že dosahují lepších dohod, ale dokáží i lépe budovat a kultivovat vztahy s klíčovými zákazníky.


Kurz "Negociace - umění vyjednávat pro pracovníky prodeje" vyzbrojí účastníky osvědčenými, účinnými a praktickými nástroji pozičního vyjednávání. Současně však zahrnuje také strategii win-win (principiálního) vyjednávání. Kurz rozhodně není teoretickým zamyšlením nad tématem negociace. Jde o trénink plný simulací a cvičení, zaměřený na praktickou aplikaci negociačních dovedností, osvědčených nástrojů a účinných technik.


Výsledky se dostaví ihned po absolvování tréninku. (V opačném případě vám nebudeme nic účtovat, nebo vrátíme peníze.)
CÍLE KURZU

poskytnout účastníkům účinné negociační nástroje pro pozitivní ovlivnění neuralgických bodů tvorby zisku a pozitivního cash flow v prodejním procesu, jako např při.:
získání zakázky

zjednání o ceně a sjednávání ostatních podmínek kontraktu

zdohodě o event. změnách smlouvy bez poškození vztahu s klientem

zrozšiřování spolupráce a partnerství s klientem

zjednání o uhrazení pohledávky
zabránit možným ztrátám způsobeným intuitivním přístupem k vyjednávání

zvýšit sebedůvěru, jistotu, profesionalitu a úspěšnost účastníků při důležitých jednáních
TÉMATA
kdy vyjednávat v prodejním procesu

zdroje síly pracovníka prodeje v roli vyjednavače, jak zlepšit svou pozici

negociace jako proces

zstrukturování negociačního procesu, jeho fáze

zplánování a využití jednotlivých fází negociačního procesu
poziční vyjednávání v prodejním procesu

znegociační prostor

z"Šachová strategie" pohybu v negociačním prostoru

ztaktiky pozičního vyjednávání

znegociační triky, jejich rozpoznání a účinná obrana

znegociační hra

principiální vyjednávání - win-win v prodejním procesu

znárokování a tvorba hodnoty v negociačním procesu

z4 prvky negociační strategie Harvard Law School

zuplatnění 4 prvků v jednotlivých fázích negociačního procesu

zkontingentní dohody jako nástroj k dosažení situace win-win

týmová jednání

zdynamika týmové negociace

ztaktiky týmových jednání
METODA
Kurz je prakticky orientovaný a využívá interaktivní metody výuky. Je založen na praktických cvičeních a konkrétních případových studiích. Významnou součástí kurzu jsou cvičení s hraním rolí, simulace negociačních situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání s využitím videotechniky. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Zařazeny jsou i negociační hry.


V průběhu kurzu bude promítnut kvalitní výukový film.


Účastníci kurzu obdrží studijní materiál (příručku), kde je komplexně a přehledně zpracována problematika obchodního vyjednávání včetně vybraných praktických návodů, případových studií a praktických cvičení. Příručka rovněž obsahuje kontrolní seznam činností pro přípravu důležitých jednání.


Pro účastníky kurzu jsou připraveny návazné workshopy, jež slouží k upevnění a prohloubení získaných dovedností.
DÉLKA KURZU: 2 AŽ 2,5 DNE
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 14Negociace pro pracovníky úseku prodeje

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.