Negociace - efektivní vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Maximalizovat potencionál možné strategické dohody pro všechny zainteresované strany a umožnit Vám i dalším účastníkům jednání lépe prosazovat své zájmy v prostředí omezených zdrojů a časového tlaku. Eliminovat Vaše možné ztráty, které mohou vzniknout v důsledku nepřipravenosti nebo neznalosti. Poskytnout Vám konkurenční výhodu tím, že budete dosahovat lepších dohod a ovládat umění kultivace vztahů s klíčovými zákazníky.

Obsah:                                                                                                                     Kdy vyjednávat, příprava                                                                                     Vymezení vyjednávání jako procesu                                                                           Zdroje síly manažera -vyjednavače (analýza informací, analýza vlastní síly a síly protihráče)Negociace jako proces - strukturování a fáze procesu, plánování a využit jednotlivých fází negociačního procesu                                                                                            Poziční vyjednávání (negociační prostor, strategie pohybu v prostoru, techniky efektivního přesvědčování a nástroje účinné argumentace, taktiky pozičního vyjednávání, obrana před vyjednávacími triky protihráče)                                                                                    Dynamika týmové negociace                                                                                       Proč je efektivní vyjednávání důležitým prvkem obchodních reprezentatnů                         Co je dobré znát o jednání - vyjednávání a příprava na ně                                      Osobnost vyjednavače a jeho úloha při moderaci hovoru                                               Průběh jednání s podrobným popisem jednotlivých fází a jejich význam k celkovému kontextu jednání                                                                                         Přesvědčování a argumentace

Negociace - efektivní vyjednávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.