Nástroje pro analýzu a zlepšování produktů a procesů

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Program je určen pracovníkům útvarů kontroly a řízení jakosti, technologie a technického úseku.

Cíle semináře:
Naučíte se používat statistické metody, jakými jsou histogramy, regulační karty a indexy způsobilosti pro řízení výrobních i nevýrobních procesů a zlepšování systému jakosti.

Obsah:
Úvod (řízení a zabezpečování jakosti)
Nástroje pro popis a regulaci procesu
Statistické myšlení a statistické nástroje
Mapa procesu
Matice příčin a následků
Paretova analýza
Analýza produktů a procesu
Diagramy procesů (dynamický obraz procesu)
Diagramy zvratů (Run Chart)
Diagramy pro číselné proměnné
Diagramy pro znakové proměnné
Diagramy pro vzácně se vyskytující případy neshod
Diagramy EWMA, CuSum
Nástroje pro zlepšování produktů a/nebo procesu
Metodika Six Sigma
Analýza historických dat (Regresní analýza)
Analýza rozptylu (ANOVA)
Tvorba a analýza nových dat - Navrhování experimentů (DoE)
FMEA (FMECA)
Předcházení následkům lidských chyb

Metody:
Výklad, diskuze, případové studie.

Rozsah semináře: 2 dny

Nástroje pro analýzu a zlepšování produktů a procesů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.