NÁSTROJE MANAGEMENTU K OVLIVˇNOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

Kurz na míru

Základní info

NÁSTROJE MANAGEMENTU K OVLIVˇNOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

 1. Strategie získání, udržení a rozšiřování zákazníků a CRM
 2. Vliv firemní kultury na zákazníka
 3. Vnitřní a vnější komunikační politika jsou spojené nádoby a ovlivňují zákazníka
 4. Procesy poznávání a ovlivňování zákazníka
 5. Využití psychologických nástrojů při jednání a vyjednávání
 6. Překonávání odporu zákazníka
 7. Public relations není jen práce s masmédii
 8. Systém práce s lidmi v první lini kontaktu se zákazníkem

Zásady:

 • Dominantním rysem všech programů je jejich flexibilnost a zaměřenost na získání praktických poznatků a dovedností, jež 
  podmiňují úspěšnost jednotlivce i firmy (organizace). To je umožněno konstrukcí programů, jež odráží
  1) Zahraniční poznatky a zkušenosti
       -  Až 85% veškerých hospodářských ztrát jde na úkor špatných mezilidských vztahů,
      -  Tvorba úspěšných strategických záměrů se neobejde bez "ošetření" lidského faktoru - personálu, zákazníka a sociálního "okolí" firmy (organizace),
     -  Lidský faktor je integrující činitel vnitro i mimopodnikových aktivit;
  2) Příčiny, stav a trendy managementu v ČR;
  3) Nejnovější výsledky psychologie, sociologie andragogiky a procesního managementu, jež jsou tvůrčím způsobem aplikovány do oblasti managementu firmy (organizace).
   
 • Programy lze využít jako celek, nebo libovolně sestavovat a měnit dle aktuální potřeby, nebo zcela nově koncipovat.
 • Celé školení probíhá interaktivně a jeho součástí je trénink příslušných dovedností.
 • Trénink příslušných dovedností může být zařazen:
      a) samostatně,
      b) průběžně v jednotlivých programových blocích,
      c) na závěr každého programového bloku.
 • Programy mohou být realizovány koučováním.
 • Cena dohodou.
   

NÁSTROJE MANAGEMENTU K OVLIVˇNOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.