Nástroje a metody pro řešení problémů a práci ve skupině - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Každému, kdo potřebuje za využití užitečných nástrojů a metod efektivněji řešit problémy ve skupině (týmu), identifikovat a využít příležitosti ke zlepšování výkonnosti firemních procesů.


Cíle semináře:
Lépe řešit problémy a řídit každodenní práci za využití progresivních přístupů a efektů práce ve skupině. Účastníci získají soubor nástrojů a prostřednictvím akčního učení identifikují možnosti jejich uplatnění pro řešení každodenních pracovních problémů a zlepšování firemních procesů.


Obsah:
Seminář prezentuje komplexní přístup pro využití potenciálu práce ve skupině za využití různorodých metod a technik pro praxi. V rámci semináře budou formou akčního učení za využití videotréninku ve vazbě na řešení reálných problémů probrány následující témata:
? Identifikace a diagnostika problémů, řešení problémů ve skupině (týmu), vedení porad a využití metody šesti klobouků, zásadní rozdíly při řešení uzavřených a otevřených problémů.
? Přístupy k řešení problémů soustřeďující se na analýzu a ovlivňování příčin, namísto tradičního hašení požárů a uhlazování dopadů následků a symptomů.
? Metodologie DMAIC používaná konceptem six sigma jako přístup k řešení problémů.
? Metody pro analýzu příčin a stanovení priorit, identifikaci příležitostí ke zlepšování, řízení aktivit zlepšování.Metody:
Videotrénink, práce ve skupině, případové studie a interaktivní výuka.


Rozsah semináře: 1 den/8 hod./45 min.

Nástroje a metody pro řešení problémů a práci ve skupině - NOVINKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.