Nástroje a metody pro řešení problémů a práci ve skupině

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Seminář prezentuje komplexní přístup pro využití potenciálu práce ve skupině za využití různorodých metod a technik pro praxi. V rámci semináře budou formou akčního učení za využití videotréninku ve vazbě na řešení reálných problémů probrány následující témata:
? Identifikace a diagnostika problémů, řešení problémů ve skupině (týmu), vedení porad a využití metody šesti klobouků, zásadní rozdíly při řešení uzavřených a otevřených problémů.
? Přístupy k řešení problémů soustřeďující se na analýzu a ovlivňování příčin, namísto tradičního hašení požárů a uhlazování dopadů následků a symptomů.
? Metodologie DMAIC používaná konceptem six sigma jako přístup k řešení problémů.
? Metody pro analýzu příčin a stanovení priorit, identifikaci příležitostí ke zlepšování, řízení aktivit zlepšování.

Nástroje a metody pro řešení problémů a práci ve skupině

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.