Nástroje a metody pro řešení problémů a práci ve skupině

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Seminář prezentuje komplexní přístup pro využití potenciálu práce ve skupině za využití různorodých metod a technik pro praxi. V rámci semináře budou formou akčního učení za využití videotréninku ve vazbě na řešení reálných problémů probrány následující témata:
? Identifikace a diagnostika problémů, řešení problémů ve skupině (týmu), vedení porad a využití metody šesti klobouků, zásadní rozdíly při řešení uzavřených a otevřených problémů.
? Přístupy k řešení problémů soustřeďující se na analýzu a ovlivňování příčin, namísto tradičního hašení požárů a uhlazování dopadů následků a symptomů.
? Metodologie DMAIC používaná konceptem six sigma jako přístup k řešení problémů.
? Metody pro analýzu příčin a stanovení priorit, identifikaci příležitostí ke zlepšování, řízení aktivit zlepšování.

Nástroje a metody pro řešení problémů a práci ve skupině

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.