NÁROČNÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ, zvládání konfliktů a řeč těla - 5denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace ve vyjednávání a komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost, nezpůsobit zbytečné konflikty, dokázat budovat a udržovat zdravé vztahy s ostatními lidmi.
Ideální pro manažery, obchodníky a každého, v jehož běžné denní náplni práce je intenzivní komunikace s různými lidmi při různých příležitostech, zejména pak vyjednávání, vedení lidí a s nimi spojené složitější komunikační situace.

Cíl:
* Naučit se zásadám zdravé komunikace, umět odhalit příčiny komunikačních potíží a předcházet jim
* Seznámit účastníky s principy a zásadami asertivní komunikace, naučit se je ovládat a procvičit klíčové asertivní dovednosti: umět zdvořile odmítnout (říci ne), věcně čelit kritice, požádat o laskavost, zvládat jednání s agresivními, nevstřícnými a nespolupracujícími jedinci
* Uvědomit si a procvičit zásady efektivního vyjednávání
* Umět dobře rozpoznat a interpretovat řeč těla druhých a zároveň dokázat ovládat svou vlastní
* Umět dobře zvládat situace hrozící vznikem konfliktu, umět řešit již vzniklé konflikty

Obsah:
* Vymezení pojmu komunikace
* Vysvětlení rozdílu mezi pasivním, agresivním a asertivním způsobem komunikace
* Rozpoznání manipulace ze strany partnera a reakce na ní
* Asertivní předcházení konfliktům
* Asertivní řešení již vzniklých konfliktů
* Umění sdělovat i velmi nepříjemné věci bez pocitu viny
* Reakce na kritiku (oprávněnou i neoprávněnou)
* Umění naslouchat
* Schopnost jasně formulovat myšlenky
* Řeč těla – jak ji číst a jak ji ovládat
* Vyjednávání, jeho fáze
* Správná argumentace
* Zvládání námitek
* Schopnost sebeprosazení
* Umění ovládat emoce

Metody výuky:
Seminář je velmi interaktivní, účastníci jsou zapojeni do celého procesu. Modelové situace, samostatné úlohy, hry, videoanalýza.

NÁROČNÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ, zvládání konfliktů a řeč těla - 5denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.