MW - MODEROVANIE WORKSHOPOV

Základní info

Cieľ kurzu:

Zdokonalenie sa v moderovaní procesných a projektových tímov prináša schopnosť zamerať sa na najdôležitejšie úlohy tímu a efektívne využiť čas stretnutí tímu. Moderátori dokážu profesionálne zvládnuť problémové situácie a udržať nasmerovanie práce zúčastnených. Členovia tímov zlepšovania sú schopnejší a motivovaní aktívne spolupracovať pri riešení úloh.

Kurz je určený manažérom a ostatným pracovníkom, ktorí sa podieľajú sa na zlešovaní procesov a riešení problémov a úloh.

Obsah kurzu:

Kľúčové faktory úspechu pri moderovaní workshopu

  • Motivačné príklady skúseností z praxe.
  • Videofilm s ukážkami tímového riešenia úloh a zlepšovania procesu.

Príprava na moderovanie workshopu

  • Stanovenie cieľov a očakávaných výstupov.
  • Príprava plánu workshopu a rozdelenie úloh.

Postup pri moderovaní workshopu

  • Úlohy moderátora a techniky vedenia workshopu.
  • Zvládnutie rozbehu workshopu a udržanie výkonu tímu.
  • Postupy založené na PDCA cykle (Plan-Do-Check-Act).
  • Vizualizácia a porozumenie procesu.

Efektívne využívanie nástrojov tímovej práce Ako využiť pri moderovaní rôzne typy brainstormingu, grafickú analýzu procesu, diagramy príčin a následkov, mapy asociácií a techniky pre stanovenie priorít a získania konsenzu pri definovaní záverov.

Riešenie problému — Videotréning moderovania workshopu

  • Popis problému, definovanie a overenie príčin, návrh a simulácia zavedenia riešení, vyhodnotenie.

Videotréning so spätnou väzbou.

  • Plán ďalšieho zlepšovania účastníkov.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

MW - MODEROVANIE WORKSHOPOV

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.