MUSÍŠ ZA SVOU PRAVDOU STÁT ...důvěra, komunikace, strategie

Kurz na míru

Základní info

Řešení problémů, taktika, operativní řešení... Lepší poznání sebe i druhých, uvědomění si svých slabin i silných stránek, odbourání ostychu... Serióznost skloubená s uvolněností, radost ze společného úspěchu podpořeného osobním přínosem...
Nízká až střední fyzická a psychická zátěž...

Na základě tohoto programu Vám rádi vytvoříme program cíleně zaměřený dle Vašich přání a představ.

MUSÍŠ ZA SVOU PRAVDOU STÁT ...důvěra, komunikace, strategie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.