Mozek ve službách vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

Unikátní trénink, který pro zvýšení Vaší výkonnosti a úspěšnosti při vyjednávání integruje nejnovější poznatky neurověd a výsledky výzkumů nositele Nobelovy ceny, předního světového behaviorálního psychologa Daniela Kahnemana. Se znalostí principů fungování mozku se dokážete na vyjednávání lépe připravit, úspěšněji ovlivňovat své negociační partnery, budete schopni vyjednávat klidně a s jasnou myslí i pod tlakem. Budete lépe ošetřovat vztahovou rovinu vyjednávání. Naučíte se identifikovat nástrahy a pasti, jež nám při vyjednávání klade naše vlastní myšlení (jako je ukotvení na záchytném bodu, efekt kontrastu, strach ze ztráty, majetnický efekt, a další) a díky tomu výrazně snížíte negociační rizika a vyhnete se zbytečným ztrátám.

Mozek ve službách vyjednávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.