Motivačný seminár pre stredný manažment

Kurz na míru

Základní info

Častokrát šéf firmy – inšpirovaný Motivačným seminárom pre vedúcich pracovníkov k za-ádzaniu zmien a zlepšení vo svojej firme, narazí na nepochopenie a z toho vyplývajúcu neochotu stredného manažmentu a nižších vedúcich tieto veci zavádzať do praxe. A tak firma neťahá za jeden povraz, nenapĺňajú sa ciele a vízie šéfa a firma nedosahuje želaný obchodný úspech na trhu. Aby strední manažéri svojmu vedeniu rozumeli a mohli ho podporiť pri zavádzaní manažérskych nástrojov z MK do firmy, je niekedy lepšie, keď im to povie „človek z vonku“.


Kladiete si občas aj vy podobné otázky?

 • Kto je to šéf?
 • Aké sú zásady úspešného šéfa?
 • Ako dostať úplne vykonané?
 • Čo motivuje mojich podriadených?
 • Čo najviac demotivuje ľudí?
 • Ako fungujú výmeny vo firme?
 • Čo je to skutočný akčný cyklus?
 • Prečo strácajú pracovníci chuť do práce?
 • Ako udržať vysokú motiváciu?
 • Čo spôsobuje vo firme chaos?
 • Čo znamená „mať veci pod kontrolou“?
 • Ako súvisí práca jednotlivých pracovníkov?
 • Odovzdávajú si navzájom hotovú prácu?
 • Ako vyzerá popis pracovného miesta?
 • Ako merať výkony jednotlivcov?
 • Vie každý, čo má byť výsledkom jeho práce?
 • Aký je princíp a logika firemnej štruktúry?
 • Prečo vznikajú vo firme konflikty?
 • Ako správne komunikovať vo firme?
 • Aký vplyv majú emócie na výkonnosť?
 • Čo je príčinou stresu a ako ho odstrániť?


Seminár trvá 2 dni a prebieha podobne ako štandardný Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov. Po jeho absolvovaní stredný manažér rozumie najdôležitejším princípom
a zásadám riadenia. Pozná jednotlivé manažérske nástroje a vie, ako ich používať a ako ich vyžadovať od svojich podriadených. Rozumie uvažovaniu svojho nadriadeného, chápe jeho rozhodnutia v širších súvislostiach a pomáha mu pri ich presadzovaní do praxe.


Hodnotenia účastníkov:

“Otvorili sa mi oči, pochopila som šéfa
a jeho zmeny po takomto seminári. Došlo mi, koľko vecí môžem zlepšiť.” (BZ, Senica)

“Neuveriteľný seminár. Takže určite neuverím, ale vyskúšam. Každopádne ma však seminár prinútil zamyslieť sa nad vecami,
o ktorých som doteraz nerozmýšľal.”
(MM, Trenčín)

“Uistil som sa v tom, že nastúpená cesta
v našej firme je smerovaná k správnemu cieľu, vysokým výkonom a kvalite.” (MM, Senica)

“Skvelý prejav prednášajúceho mi dal zabudnúť na čas a priestor. Obsah seminára mi ozrejmil mnohé. Ďakujem.” (AK, Bratislava)

“Bolo to super, od pondelka v práci začínam pracovať po novom. Dalo mi to nový smer.”
(JK, D.Kubín)


Tešíme sa na stretnutie a prajeme vám veľa nových poznatkov!

Business Success

Motivačný seminár pre stredný manažment

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.