Motivace prodejců pracujících na IČ

Kurz na míru

Základní info

Popis programu:

MOTIVACE je souhrn aktivit vedoucích k vytvoření předpokladů vedoucích k ochotě prodejců dosáhnout změny.

Tento program vám poskytne nové možnosti a techniky pro zvýšení motivace vašeho týmu prodejců a následně ke zvýšení obratu.

 

Užitek pro manažery (účastníky programu):

Manažeři po skončení programu budou mít dostatek informací o tom:

>     Co je motivace a jaký je její průběh.

>     Jaká jsou specifika motivace prodejců pracujícíchh na IČ.

>     Jaké nástroje fungují a které ne.

Současně získají dovednost:

>     Individuálně  a týmově motivovat prodejce

 

Do praxe si odnesou:

>     Zpracovaný postup zavedení motivačních opatření  do praxe.

>     Dostatek inspirace, tipů a podnětů od trenérů pro využití v praxi.

Motivace prodejců pracujících na IČ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.