MOTIVACE, DELEGOVÁNÍ, OBTÍŽNÉ POHOVORY

Kurz na míru

Základní info

Rozsah tréninku: 2 dny

 

Úvod tréninku

Představení účastníků a lektora

Brainstorming: Očekávání účastníků od tréninku, s čím přicházíte

 

Motivace lidí v týmu

Motivace jako účinný nástroj řízení lidí

Různí jedinci mají různou motivaci a to i u Vás

Motivační trojúhelník

Benefity a nefinanční motivace, jak to u Vás funguje, přínos, problémy

Test: Pracovní motivace

Tréninkový film: „Motivace týmu"

Cvičení: „Vypracování plánu zvýšení  motivace vlastního týmu"

Rolová hra: „Motivujte člena týmu", analýza videozáznamu, zpětná vazba

Delegování pravomocí a odpovědnosti

Umění delegovat a nést odpovědnost, návod

Postup delegování

Symptomy přílišného/nedostatečného delegování

Jak efektivně kontrolovat plnění úkolů

Zvládání obtížných pohovorů

S jakými obtížnými situacemi se při vedení lidí setkáváme

Jak lidé přijímají negativní zprávy (reakce, chování, emoce)

Model 6 kroků pro vedení obtížných pohovorů (realizuje se v kruhu opakování)

- Příprava, Oznámení, Reakce, Analýza, Přijetí, Další kroky

Efektivní příprava na vedení obtížných pohovorů

Aplikace modelu vedení OP: Při opakujícím se slabém výkonu zaměstnance

- Při nedodržování standardů

Při výtce

- Při propuštění zaměstnanců

Tréninkový film: "Obtížné pohovory"

Rolová hra: „Vedení obtížného pohovoru s podřízeným"

Závěr tréninku

Shrnutí

Co si ze tréninku odnáším pro svou praxi

Individuální akční plán

MOTIVACE, DELEGOVÁNÍ, OBTÍŽNÉ POHOVORY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.