MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ V SYSTÉMECH ŘÍZENÍ

Kurz na míru

Základní info

Cílem tohoto školení je tedy osvětlit:
− Základní pravidla procesního řízení
− Úloha managementu a vlastníků procesů při implementaci a aplikaci procesního řízení
− Mapa procesů
− Nastavení parametrů pro monitorování a měření procesů (KPI, controlling jako manažerský nástroj, systém balanced score cards, tvrdé a měkké, finanční a nefinanční ukazatele) – marketing, obchod, logistika, skladování, realizační procesy, servisní procesy, personalistika
− Monitorování a měření produktu – splňuje náš produkt zákazníkem požadované parametry?
− Environmentální profil společnosti
− Výkonnost BOZP podniku
− Klíčové ukazatele výkonnosti jako motivační prvek

Cílová skupina:

Manažerům integrovaných systémů, majitelům menších a středních firem.

MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ V SYSTÉMECH ŘÍZENÍ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.