Modul II. - Interní auditor IMS

Základní info

Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vám
umožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemných
vazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradce integrovaného sys-
tému řízení.

Komu je školení určeno

• pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora
  integrovaného systému řízení
• všem, kteří se podílí na zavádění a udržování integrovaného systému
  řízení a chtějí si prohloubit či rozšířit své znalosti
• pracovníkům poradenských organizací, kteří provádějí interní audity
  v rámci své poradenské činnosti
• požadované znalosti: rozsah Modulu I.

Obsah školení

• shrnutí obsahu školení Modul I.
• význam interních auditů a postavení interního auditora v systému
  řízení organizace
• požadavky normy ISO 19011
• příprava, plánování, vedení a dokumentace auditu
• kvalifikace interních auditorů
• základy psychologie pro auditora, komunikace při auditu
• zákaznický audit
• simulace interního auditu a zpracování záznamu

Co Vám školení přinese

Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního
auditora integrovaného systému managementu v organizaci. Praktickou
formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásada-
mi chování při auditu. Dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky
zavedených systémů.
Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vysta-
veno osvědčení interního auditora IMS (platnost 3 roky od data vystavení).

Modul II. - Interní auditor IMS

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.