MODEROVÁNÍ PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ, vedení porady, diskuze a workshopu - 2denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
všechny, kteří se chtějí zdokonalit v umění připravit a moderovat poradu, diskuzi, workshop či obchodní jednání s více lidmi.

Cíl:
* Seznámit se s pravidly přípravy a uspořádání dobré efektivní porady či workshopu
* Rozšířit znalosti o originálních technikách kreativního hledání nápadů a řešení
* Najít způsoby, jak moderovat i náročné situace při poradě či workshopu

Obsah:
* Význam efektivních porad, typy porad a jaké je jejich uspořádání a struktura
* Správná příprava na poradu (cíl, účastníci a jejich role....)
* Role moderátora – jak vést poradu nebo jednání či workshop
* Osobnost a dovednosti moderátora – jak jednat, aby diskuze vedla ke stanovenému cíli
* Co komunikaci ve skupině lidí podporuje a co ji naopak brzdí
* Jak zvládat negativní přístup a konflikty – příčiny konfliktů, fáze řešení konfliktů
* Jak jednat s „problémovými“ účastníky porady, diskuze, workshopu, zvládání pasivity, negativismu a nespolupráce
* Jak definovat problém a získat co nejvíce možností řešení na řešitelské poradě či workshopu
* Užitečné metody a techniky kreativního řešení problémů v týmu

Metody výuky:
Seminář bude veden formou diskuze a sdílení zkušeností. Nové poznatky budou praktikovány, účastníci si vyzkouší kreativní moderační techniky přímo na semináři.

MODEROVÁNÍ PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ, vedení porady, diskuze a workshopu - 2denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.