Moderní vzdělávací technologie v praxi podnikových lektorů

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Podnikovým lektorům, instruktorům a lektorům státní správy.


Cíle semináře:
Naučíte se orientovat v terminologii, pochopíte význam moderních komunikačních technologií ve vzdělávání dospělých, osvojíte si základní dovednosti autora i zásady tvorby distančních multimediálních pomůcek i textů, naučíte se užívat hodnotících kritérií pro ně.


Obsah:
Základní pojmy
Historický přehled
Návaznost na metody programování výuky
Systém distančního vzdělávání
Organizace distančních kurzů
Administrativní zázemí a logistika kurzů
Funkce lektora
Způsoby komunikace se studujícími
Klasifikace samostatných prací a výsledků studia
Tvorba multimediálních pomůcek a textů, jejich ověřování a hodnocení


Metody:
Seminární forma - teoretické vstupy k jednotlivým tématům a diskuse s praktickými ukázkami textů a pomůcek.


Rozsah semináře: 2 dny

Moderní vzdělávací technologie v praxi podnikových lektorů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.