Moderní management

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Seznámíte se s rolí managementu a multirozměrovostí jeho práce, profesionalitou v řízení, správnými postupy, zlepšováním řídících dovedností manažerů, stanovením optimálního plánu úspěchu, zvýšením sebedůvěry v manažerských rolích.

Management a jeho role v dnešní době
Multirozměrovost manažerské práce
Specifika funkce manažera, role manažera, kritéria efektivnosti manažera
Metody rozhodování, stanovování priorit, umění analyzovat situaci a nalézt vhodná řešení
Principy a techniky řízení:
Co je to řízení
Definování zdrojů
Stanovení cílů
Schválení politiky
Plánování a organizace
Řízení a kontrola
Řešení problémů
Komunikace
Vůdcovství a motivace
Potřeby osobního rozvoje
Osobní plán úspěchu

Moderní management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.