Moderní management a jeho organizace

Kurz na míru

Základní info

Management různých typů firem a jejich organizování prochází intenzívním rozvojem, v němž se promítají globalizace a tvrdá konkurence na národních i mezinárodních trzích, technologické, sociální a kulturní změny, nové trendy v řízení i specifika jednotlivých firem. Přínosy kurzu bude seznámení s případy různých typů řízení a organizace firem a jejich kultury, zvýšení schopnosti analyzovat a projektovat architekturu managementu firem, identifikovat její nedostatky a podílet se na organizačním rozvoji, zvýšení schopnosti řídit v podmínkách náročných na inovace, adaptaci na požadavky trhu a iniciativu zaměstnanců a získání praktických podnětů pro rozvoj řízení a organizace firmy.

Lektor: lektorský sbor CMC Graduate School of Business

Jazyk:

česky

Moderní management a jeho organizace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.