Moderní management a jeho organizace

Kurz na míru

Základní info

Management různých typů firem a jejich organizování prochází intenzívním rozvojem, v němž se promítají globalizace a tvrdá konkurence na národních i mezinárodních trzích, technologické, sociální a kulturní změny, nové trendy v řízení i specifika jednotlivých firem. Přínosy kurzu bude seznámení s případy různých typů řízení a organizace firem a jejich kultury, zvýšení schopnosti analyzovat a projektovat architekturu managementu firem, identifikovat její nedostatky a podílet se na organizačním rozvoji, zvýšení schopnosti řídit v podmínkách náročných na inovace, adaptaci na požadavky trhu a iniciativu zaměstnanců a získání praktických podnětů pro rozvoj řízení a organizace firmy.

Lektor: lektorský sbor CMC Graduate School of Business

Jazyk:

česky

Moderní management a jeho organizace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.